พม่า บุญรักษา - 2 วัน 1 คืน
 • Tour Code
  :  GQ1RGN-001
 • Country
  :  Myanmar
 • City
  :  Yangon
 • Lead Time
  :  2 วัน 1 คืน (รวมอาหาร 4 มื้ิอ)
เจดีย์ชเวดากอง | พระนอนตาหวาน | เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) | พระงาทัตยี เจดีย์มหาวิชยะ l วัดพระเขี้ยวแก้ว l วัดบารมี l เจดีย์กาบาเอ | ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต

Itinerary

 


 Period